CVGaudio PTM-4150

Матричный микшер-усилитель 4х150W / 100V / 70V / 4-16ohm
Описание

Матричный микшер-усилитель 4х150W / 100V / 70V / 4-16ohm